Temp-Team Rekryteringsföretag och bemanningsföretag i Malmö

Om företaget

RC Professional Search AB grundades 2013 av Rita Smedberg och Christina Armbäck. Vår övertygelse när vi grundade bolaget var att vi ville skapa en verksamhet med våra värderingar som ledstjärna. Vi vill bidra med ett högt engagemang och vara lyhörda för både våra uppdragsgivare och kandidaters vägval. ”Det måste bli rätt för båda parter”.

Vår målsättning är att alla ska känna sig bekväma och uppleva dialogen med oss som positiv och värdeskapande. 

Rita och Christina

Vår affärsidé och vision

Utifrån våra kunders affärsmässiga behov och målsättningar identifiera, söka, attrahera, utvärdera samt rekommendera nyckelpersoner som är rätt utifrån verksamhetens och kandidatens behov.

Vår vision är att vi ska vara en den självklara partnern i kompetensförsörjningsfrågor och en naturlig mötesplats mellan internationella och nationella uppdragsgivare och kandidater. 

Media Block Web (1)

Vår affärsstrategi

Genom nära samarbeten med våra uppdragsgivare och kandidater skapar vi hållbara lösningar inom strategisk kompetensförsörjning som ger mervärde åt båda parter.

Vår övertygelse är att om organisationen delar företagets värdegrund och mål, blir olikheter och mångfald berikande och skapar positiv dynamik. De företag som insett värdet av detta och av att arbeta strategisk med kompetensförsörjningsfrågor, kommer vara vinnarna av bästa kompetenserna i framtiden och nå framgång. 

Genom att skapa naturliga forum och mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, bidrar vi till långsiktiga relationer.

Vi vill hjälpa våra kandidater och uppdragsgivare att hitta rätt genom att fokusera på drivkrafter, personliga egenskaper och värderingar lika mycket som kompetens och erfarenhet med följande ledord som vägledning:

  • Kvalité
  • Affärsmässighet
  • Transparens
  • Långsiktighet
  • Mångfald
  • Engagemang