IMG 8399 1500X250 (1)

Vi erbjuder

Vi erbjuder mångårig och dokumenterad erfarenhet av rekrytering, executive search och rådgivning på specialist- och ledningsnivå inom våra branschområden. I nära partnerskap med våra uppdragsgivare tillför vi tjänster inom strategisk kompetensförsörjning.

Kontakta oss för att hitta din nästa nyckelperson.

IMG 8578 800X500

Rekrytering & Executive Search

Våra searchuppdrag inleds alltid med en noggrann förstudie och analys av verksamheten för att säkerställa uppdragsbeskrivning och kravprofil. Det är ofta lättare att titta i backspegeln och hur behoven har sett ut men lite svårare att ta ställning till de framtida behoven i organisationen.

Vi kartlägger marknaden metodiskt och systematiskt för att kunna attrahera potentiella kandidater. Utöver ett metodiskt searcharbete för att identifiera rätt kandidater är vårt väl upparbetade kontaktnät i branschen en stor tillgång.

Vår övertygelse är att framgångsfaktorn för en lyckad rekrytering främst handlar om den inledande analysen och att förstå vad som finns ”innanför väggarna” såsom företagskultur, ledarstil och grundläggande värderingar. Då sätter vi kompassen rätt för att identifiera och hitta rätt kandidater.

 

Second Opinion & Rådgivning

När du är i behov av att kvalitetssäkra kandidater inför anställning eller befordran kan en second opinion vara lösningen.

Detta ger en rättvis och objektiv bedömning av kandidatens samlade kompetenser gentemot en kravprofil och skapar ett underlag för ditt beslut. Second opinion innebär att vi genomför ett urval av tester, djupintervju, grundlig referenstagning samt att vi ger dig råd inför anställningen. Vi är auktoriserade användare av flera marknadsledande personlighetsformulär, begåvnings- och färdighetstester för arbetspsykologiska analyser.

 

Interim Management

Vårt nätverk består av mycket erfarna interimskonsulter som vi samverkar långsiktigt med. Våra konsulter tar uppdrag i ledande roller och de kan driva förändringsprocesser. De kompletterar organisationer genom situationer som kräver unik kompetens. Genom snabb tillsättning och hög kompetens hos våra konsulter kan våra uppdragsgivare ställa högre krav och därigenom få omedelbar leverans. En interimslösning kan också vara en bra möjlighet att genomföra förändringsarbete i organisationen.